Mar 2010 24

Att det är miljövänligt att segla kan vem som helst skriva under på. För visst är vinden fantastisk som drivmedel, helt gratis och helt utan miljöpåverkan. Hur miljövänliga båtar är i  sig kan man dock ha synpunkter på även om utvecklingen inom båtindustrin går mot mer miljövänliga tillverkningsmetoder. En segelbåt som verkligen tagit miljön på allvar är Plastiki, en katamaran vars flytkraft består av 12.000 pet-flaskor. Expeditionen – Plastiki är just nu ute på Stilla Havet på sin resa från San Fransisco till Sydney. Syftet med expeditionen är att öka medvetenheten om hur vi kan använda våra sopor på ett bättre sätt. På sin resa kommer man även att uppmärksamma problem under resan med stora områden av plastavfall i Stilla Havet.

Se ett reportage om expeditionen här.
Expeditions Plastikis officiella hemsida.